KULUTUSSEURANTA

KULUTUSSEURANTA

Kulutusseuranta on ensimmäinen askel energiatehokkuuden parantamisessa. Kärjistetetysti sanottuna, jos et voi mitata kulutusta, et voi myöskään vähentää sitä. 


Kotitaloudessa on yleensä helppo seurata sähkön- ja vedenkulutusta, joten niitä tulisikin seurata säännöllisesti. Lämmönkulutuksen seuraaminen on tapauskohtaista riippuen miten lämpö on tuotettu. Esimerkiksi sähkölämmityksen ollessa lämmitysmuotona, sen kulutusta voi arvioida sähkölaskusta, jolloin se on noin 50% kaikesta kulutetusta sähköenergiasta. Lämpimän käyttöveden tuottaminen sähköllä on keskimäärin 20% kodin sähkönkulutuksesta. 


Näin ollen kotitalouden sähkölaitteet kuluttuvat keskimäärin 30% asunnon sähkönkulutuksesta. Sähkölaitehankinnoissa olisikin hyvä kiinnittä'ä huomiota niiden energiatehokkuutteen, joita voi helposti vertailla niistä löytyvistä energiamerkinnöistä. On myös suotavaa ajatella kestävän hankinnan perusteita ja miettä, onko jokin sähkölaite oikeasti tarpeellinen. 


Veden kulutusta voi seurata helposti asuntokohtaisesta vesimittarista. Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää noin 140 litraa vettä vuorokaudessa. Käyttötottumukset ja asukkaiden määrä vaikuttavat oleellisesti kulutukseen, kuin myös vesikalusteiden omainaisuudet ja niiden kunto. Esimerkiksi vuotava wc-pönttö voi kuluttaa tuhansia litroja vettä vuodessa. 


KULUTUSSEURANNAN HYÖDYT

- Tieto energiankulutuksesta

- Käyttökustannukset esiin

- Ongelmakohdat löytyvät

- Muutosvaikutukset näkyvät


Jos seuraat kulutustasi, voit myös

vähentää sitä!

LUE LISÄÄ KESTÄVÄSTÄ KULUTUKSESTA JA KULUTUSSEURANNASTA